Här går vi igenom vad de olika uppmärkningarna på skyltar i hus och på byggen står för — något som kan vara livsviktigt att känna till i exempelvis en bostadsrättsförening.

Huskroppar har ofta uppmärkningar som berättar var det finns vattenledningar, brunnar, avloppsledningar och annat, men vad betyder de olika förkortningarna?

Förkortningar på skyltar

Här samlar vi alla förkortningar du kan stöta på i ditt hem, som kan vara viktiga att kunna när ni ska renovera — eller bara lära känna ert hus och dess funktioner.

Förkortning Betyder
AV Avstängningsbrunn
BP Brandpost
NB Nedstigningsbrunn
SB Spolbrunn
SP Spolpost
SV Serviceventil
TB Tillsynsbrunn

Viktiga att känna till

Det är viktigt att du känner till vilka ventiler, brunnar eller poster som finns i ditt hem. Som fastighetsägare är det du som ansvarar för att de är åtkomliga och tillgängliga när så behövs.

Om du har en uppmärkning för exempelvis spolbrunn (SB) i en bostadsrättsförening finns det alltså ett behov och en förväntan från föreningen att kunna komma åt brunnen när det är dags för stamspolning.


Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar eller andra typer av misstag på sidan. Vi gör alltid vårt bästa och arbetar för att informationen ska vara korrekt och aktuell.